JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG April 2008

WELSH-TERMAU-CYMRAEG April 2008

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Re: human biology

From:

"H.K.Smith" <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 30 Apr 2008 11:52:58 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (135 lines)

Byddwn yn dal i dueddu'n gryf dros alw pob -eg yn fenywaidd - dyna sy'n 
arferedig, a dyna sy'n swnio'n iawn i'm clustiau.

H

Geraint Lovgreen wrote:
> Dwi ddim yn gwybod! Falle mai nid genidol ydi'r gair.
> 
> Ond i mi, y treiglad sy'n gwneud y gwahaniaeth rhwng "Human Biology" ac 
> "a human biology".
> 
> Tebyg i ieithoedd, o bosib? -
> h.y. Mae'r Gymraeg yn fenywaidd, ond yn wrywaidd pan fyddwn yn ei 
> disgrifio e.e. "Cymraeg Diweddar".
> 
> Tybed ydi pynciau fel bioleg yn ymddwyn yr un fath?
> 
> Geraint
> 
> ----- Original Message ----- From: "Muiris Mag Ualghairg" 
> <[log in to unmask]>
> To: <[log in to unmask]>
> Sent: Wednesday, April 30, 2008 11:34 AM
> Subject: Re: human biology
> 
> 
> Mae dynol yn ansoddair - sut allai fod yn enidol?
> 
> 2008/4/30 Alison <[log in to unmask]>:
>>
>>
>>
>>
>> Dwi'n tueddu i gytuno. Hynny yw, "biology of human beings", ac felly 
>> ystyr
>> genidol, a dim treiglo.
>>
>>
>>
>> Diolch yn fawr.
>>
>>
>>
>> ________________________________
>>
>>
>> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
>> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Geraint 
>> Lovgreen
>> Sent: 30 April 2008 10:32
>>
>> To: [log in to unmask]
>> Subject: Re: human biology
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Dwi ddim yn gwybod pam, ond "Bioleg Dynol" sy'n teimlo'n gywir i mi. Mae
>> "bioleg ddynol" yn cyfleu "a human biology" i mi yn hytrach na "Human
>> Biology". Ansoddair ydi 'dynol', nid enw genidol, er hynny, ond mae gen i
>> deimlad mai ystyr genidol sydd yma, ac felly mai "Bioleg Dyn" a olygir 
>> mewn
>> gwirionedd.
>>
>>
>>
>> ----- Original Message -----
>>
>>
>> From: Alison
>>
>>
>> To: [log in to unmask]
>>
>>
>> Sent: Wednesday, April 30, 2008 9:19 AM
>>
>>
>> Subject: human biology
>>
>>
>>
>>
>> "Bioleg Dynol" sydd i'w weld yn fwyaf cyffredin ar y we (gan gynnwys ar
>> wefan CBAC), ond mae enghreifftiau o Bioleg Ddynol hefyd. Os yw 
>> Bioleg yn
>> enw benywaidd, onid yw hi'n gywir i dreiglo? Neu ai'r genidol sydd i 
>> gyfrif
>> am y dewis i beidio threiglo?
>>
>>
>>
>> Byddwn i'n ddiolchgar am unrhyw oleuni.


-- 
Helen Smith (Cyfieithydd/Translator)
Canolfan Bedwyr	
[log in to unmask]
Ffn/Tel: 	01248 383253 (allanol/external)
		est/ext 3253 (mewnol/internal)

 >^..^< >^..^< >^..^< >^..^< >^..^< >^..^< >^..^<

-- 
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office. www.bangor.ac.uk

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager