JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG July 2007

WELSH-TERMAU-CYMRAEG July 2007

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Re: Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

From:

"Ellis, Audrey (IMD- CISD Translation Service)" <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 9 Jul 2007 10:01:13 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)

Er gwybodaeth, dyma enwau Cymraeg y ddwy adran newydd a sefydlwyd yn ddiweddar yn sgil rhannu Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth y Deyrnas Unedig (DfES) yn ddwy. Cytunwyd ar yr enwau Cymraeg gyda chynrychiolwyr yr adrannau perthnasol.

Department for Children, Schools and Families - DCSF - Yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd

Department for Innovation, Universities and Skills - DIUS - Yr Adran Arloesedd, Prifysgolion a Sgiliau 

Audrey

Audrey Ellis
Swyddog Cymorth Terminoleg / Terminology Support Officer
Y Gwasanaeth Cyfieithu / Translation Service
Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government
Ffôn / Tel:      01267 225292
E-bost / E-mail:  [log in to unmask]Dylai'r datganiadau neu'r sylwadau uchod gael eu trin fel rhai personol ac nid o reidrwydd fel datganiadau neu sylwadau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, unrhyw ran ohoni neu unrhyw gorff sy'n gysylltiedig â hi

Any of the statements or comments made above should be regarded as personal and not necessarily those of the Welsh Assembly Government, any constituent part or connected body.

 

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of David Bullock
Sent: 02 July 2007 16:39
To: [log in to unmask]
Subject: Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Newydd gael cadarnhad gan wasanaeth cyfieithu'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad, mai "Yr Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio (DBERR)" yw'r enw Cymraeg swyddogol.


David
Mae cronfa Ras Tŷ Hafan ar agor am ychydig ddyddiau eto os hoffech chi helpu'r hosbis plant. http://www.justgiving.com/davidmbullock
My sponsorship page for Tŷ Hafan children's hospice is open to new supporters for just a few more days.
 
-----Neges Wreiddiol-----/-----Original Message----- Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran Huw Tegid
Anfonwyd/Sent: 29 June 2007 11:02
At/To: [log in to unmask]
Pwnc/Subject: Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Annwyl gyfeillion,

Bydd y DTI yn newid ei enw i 'Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform' (DBERR) yn fuan.

Beth fydd yr enw Cymraeg ar yr adran honno tybed - rhywbeth fel 

Adran Busnes, Masnach a Diwygio Rheoleiddio


ynteu a oes cyfieithiad arall wedi cael ei fathu'n barod? Un o staff Ty'r Cwmniau oedd yn holi bore 'ma.


Cofion gorau,

Huw

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition. 
Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.9.12/878 - Release Date: 28/06/2007 17:57 Menter Môn Cyf

Swyddfa gofrestredig: Llys Goferydd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7XA Cofrestrwyd yn y DU rhif 03160233

Mae’r neges electronig hon yn cynnwys gwybodaeth gan Menter Môn Cyf plc a allai fod yn gyfrinachol. Bwriadwyd yr wybodaeth at ddefnydd yr unigolyn(ion) neu gorff a enwir uchod. Os nad ydych yn un o’r bobl hynny, dylech ddeall nad oes hawl i ddatgelu, dosbarthu neu ddefnyddio’r cynnwys. Os ydych wedi derbyn y neges trwy gamgymeriad, hysbyswch ni’n syth ar y ffôn neu drwy e-bost (mae’r manylion uchod) os gwelwch yn dda.
 
Registered office: Llys Goferydd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7XA Registered in the UK no. 03160233.

This electronic message contains information from Menter Môn Cyfwhich may be privileged or confidential. The information is intended to be for the use of the individual(s) or entity named above. If you are not the intended recipient be aware that any disclosure copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this electronic message in error, please notify us by telephone or email (to the numbers or address above) immediately.

This email was received from the INTERNET and scanned by the Government Secure Intranet anti-virus service supplied by Cable&Wireless in partnership with MessageLabs. (CCTM Certificate Number 2006/04/0007.) In case of problems, please call your organisations IT Helpdesk. 
Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or recorded for legal purposes. 

Derbyniwyd y neges e-bost hon or RHYNGRWYD a chafodd ei sganio gan wasanaeth gwrthfeirysau Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSI) a ddarparwyd gan Cable&Wireless mewn partneriaeth MessageLabs. (Rhif Tystysgrif CCTM 2006/04/0007). Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch Llinell Gymorth TG eich sefydliad. 
Maen ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwyr GSI yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. 

The original of this email was scanned for viruses by the Government Secure Intranet virus scanning service supplied by Cable&Wireless in partnership with MessageLabs. (CCTM Certificate Number 2006/04/0007.) On leaving the GSi this email was certified virus free.
Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or recorded for legal purposes.

Cafodd fersiwn gwreiddiol y neges e-bost hon ei sganio gan wasanaeth gwrthfeirysau Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSI) a ddarparwyd gan Cable&Wireless mewn partneriaeth MessageLabs. (Rhif Tystysgrif CCTM 2006/04/0007). Wrth adael y GSI nid oedd unrhyw feirws yn gysylltiedig r neges hon.
Maen ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwyr GSI yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol. 

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager