JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG July 2007

WELSH-TERMAU-CYMRAEG July 2007

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Re: ATB: Cyfieithu penawdau - enghraifft penigamp

From:

Ann Corkett <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 18 Jul 2007 15:39:31 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (271 lines)

Newydd gael y neges isod gan Ieuan Wyn - ymddiheuriadau gen i am gamarwain 
pawb.
Ann

Dyma'r cwpled ar y pryd fel rwyf i'n ei gofio:

Tonfeddi main eu sain sydd
Yn hidio am y llamhidydd.

Llinell 1 - 'Tonfeddi' ac nid 'tonfeydd'.
Llinell 2 - Mae cywasgiad yn y llinell, sef yr 'o' a'r 'a' yn 'hidio am'. 
Mae'r tair sill yn cywasgu'n ddwy, fel sy'n digwydd yn y llinell 'Pwy all 
beidio ‚ chofio amdano' yn emyn Gwilym Hiraethog.

Fel yna y daeth y cwpled i 'mhen i. Fodd bynnag, ni oes raid defnyddio'r 
cywasgiad, a byddai'r un mor gywir fel hyn:

Tonfeddi main eu sain sydd
Yn hidio am lamhidydd.

----- Original Message ----- 
From: "Puw, John" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Wednesday, July 18, 2007 1:26 PM
Subject: ATB: ATB: Cyfieithu penawdau - enghraifft penigamp


Wrth gwrs - mae 28 mlynedd ers i mi astudio unrhyw gynghanedd!

Well i mi gau fy ngheg hefyd a dechrau gweithio!!


John Puw

Uned Gyfieithu/Translation Unit
FfŰn/Tel: 01492 510935
Mewnol/Internal: 6135
E-bost/E-mail: [log in to unmask]

-----Neges Wreiddiol-----/-----Original Message-----
Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and 
vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran Huw Roberts
Anfonwyd/Sent: 18 Gorffennaf 2007 13:16
At/To: [log in to unmask]
Pwnc/Subject: Re: ATB: Cyfieithu penawdau - enghraifft penigamp

Dyma fi'n agor fy ngheg fawr eto...

Nid yw'n llusg oherwydd nad sillaf olaf y rhan gyntaf sy'n odli hefo goben 
yr ail ran. Llusg
yw "ar goll mae Huw yn hollol" neu "di-hid am y llamhidydd".

Rwy'n credu.


Huw Roberts
Cyfieithydd / Translator
07957 182 087
[log in to unmask]
Dros Gymru'n gwlad!

>>> "Puw, John" <[log in to unmask]> 18/07/2007 12:35 >>>
Beryg ei bod yn draws ac yn lusg! Ydi hynny bosib?


John Puw

Uned Gyfieithu/Translation Unit
FfŰn/Tel: 01492 510935
Mewnol/Internal: 6135
E-bost/E-mail: [log in to unmask]

-----Neges Wreiddiol-----/-----Original Message-----
Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and 
vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] Ar ran Geraint LÝvgreen
Anfonwyd/Sent: 18 Gorffennaf 2007 12:34
At/To: [log in to unmask]
Pwnc/Subject: Re: Cyfieithu penawdau - enghraifft penigamp

traws?

----- Original Message ----- 
From: "Gorwel Roberts" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Wednesday, July 18, 2007 11:39 AM
Subject: Re: Cyfieithu penawdau - enghraifft penigamp


> Cynghanedd lusg onid e?
>
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Huw Roberts
> Sent: 18 July 2007 10:57
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: Cyfieithu penawdau - enghraifft penigamp
>
> Ac a yw'r ail linell yn euog o'r bai "rhy debyg"?
>
> (Meddai fi sy'n hollol anobeithiol felly mi ddylwn i gadw fy ngheg ar
> gau.).
>
>
> Huw Roberts
> Cyfieithydd / Translator
> 07957 182 087
> [log in to unmask]
> Dros Gymru'n gwlad!
>
>>>> Mary Jones <[log in to unmask]> 18/07/2007 10:38 >>>
> Gwych. Ond ydy'r dyfyniad yn hollol gywir, Ann, gyda chwe sill yn y
> llinell
> gynta ac 8 yn yr ail?
>
> Mary
>
>
>
> _____
>
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ann Corkett
> Sent: 17 July 2007 12:15
> To: [log in to unmask]
> Subject: Cyfieithu pennawdau - enghraifft penigamp
>
>
>
> Cefais ganiatad ers talwm i gyhoeddi'r enghraifft hon o arfer da gan Ieuan
> Wyn, ac 'rwyf newydd ddod ar ei thraws eto mewn pentwr o bapurau.
>
>
>
> Yn y dosbarth cyfieithu, 'roedd gennym erthygl ynghylch dyfeisiadau
> uwchsonig a oedd i fod i gadw llamhidyddion draw oddi wrth gwaith a
> fyddai'n
> eu peryglu. Y pennawd Saesneg oedd "Ultrasound warning serves its
> porpoise".
>
>
>
> Cynnig Ieuan Wyn oedd "Lle mae hidio am y llamhidydd".
>
>
>
> Wedyn, ychwanegodd:
>
> "Tonfeydd main eu sain sydd
>
> yn hidio am y llamhidydd"
>
>
>
> Ann
>
>
> -- 
> This message has been scanned for viruses and
> dangerous content by <http://www.saq.co.uk/> SpamAlizer, and is
> believed to be clean.
Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae 
Heddlu Gogledd Cymru yn
monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal ‚'u 
cynnwys.

Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os 
ydych yn derbyn y
neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilŽwch hi 
oddi ar eich system.
Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiat‚d fod yn 
anghyfreithlon. Efallai nad yw'r
farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich 
cydweithrediad.

Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. 
North Wales Police
monitor all Internet e-mail activity and content.

This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the 
sender if received in
error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the 
content may be unlawful,
Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you f
or your co-operation.

North Wales Police

Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae 
Heddlu Gogledd Cymru yn
monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal ‚'u 
cynnwys.

Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os 
ydych yn derbyn y
neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilŽwch hi 
oddi ar eich system.
Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiat‚d fod yn 
anghyfreithlon. Efallai nad yw'r
farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich 
cydweithrediad.

Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. 
North Wales Police
monitor all Internet e-mail activity and content.

This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the 
sender if received in
error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the 
content may be unlawful,
Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you 
for your co-operation.

North Wales Police
Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae 
Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y 
rhyngrwyd yn ogystal ‚'u cynnwys.

Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os 
ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd 
wybod a dilŽwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu 
cynnwys y neges hon heb ganiat‚d fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r 
farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich 
cydweithrediad.

Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. 
North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.

This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the 
sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or 
disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this 
document may not be official policy. Thank you for your co-operation.

North Wales Police

Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae 
Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y 
rhyngrwyd yn ogystal ‚'u cynnwys.

Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os 
ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd 
wybod a dilŽwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu 
cynnwys y neges hon heb ganiat‚d fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r 
farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich 
cydweithrediad.

Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. 
North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.

This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the 
sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or 
disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this 
document may not be official policy. Thank you for your co-operation.

North Wales Police-- 
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.10.8/906 - Release Date: 17/07/2007 
18:30

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager