JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG  September 2006

WELSH-TERMAU-CYMRAEG September 2006

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Re: ffrwchnedd

From:

Dewi Bowen Williams <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 7 Sep 2006 14:45:44 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (27 lines)

Annwyl Delyth,
Yn ôl yr hyn a glywais peth amser yn ôl - bathiad yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yng Nghastell Nedd ryw dro oedd "ffrwchnedd" ac o   ffrwyth + Nedd .
Ond well holi Dewi Pws ei hun.
Dewi.


-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Delyth Prys
Sent: 07 September 2006 13:03
To: [log in to unmask]
Subject: ffrwchnedd

Cefais ymholiad yn ddiweddar am y gair "ffrwchnedd" (sef y gair Cymraeg am fanana yn ôl rhai).
Roeddwn i wastad wedi cymryd mai un o eiriau gwneud William Owen Pughe oedd e, ond roeddwn i'n anghywir, a does dim tystiolaeth ohono mewn testunau Cymraeg tan yn lled ddiweddar. Mae rhai yn dweud mai Dewi Pws fathodd y gair, ond dydw i ddim wedi cael cadarnhad o hyn ychwaith. Mae ychydig enghreifftiau ar y we (rhai tynnu coes gan mwyaf, diolch byth). 
Holais ein cyfeillion ar staff Geiriadur Prifysgo Cymru, ond doedd dim cofnod o'r gair ar un o'u slipiau nhw ychwaith. "Beth am holi ar TERMAU" 
oedd yr awgrym ysbrydoledig yno, felly dyma fi'n gwneud.
Oes unrhyw un ohonoch yn gwybod hanes y gair hwn, neu pryd a ble y gwelsoch chi'r gair gyntaf? Oes gwir yn y si mai Dewi Pws fathodd y gair fel joc yn y man cyntaf?

Diolch am bob help,

Delyth

--
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio  defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig  ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Cymru, Bangor. Nid yw Prifysgol Cymru, Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Cymru, Bangor.  www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s).  If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email.  If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email.  Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of the University of Wales, Bangor.
The University of Wales, Bangor does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure.  Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the University of Wales, Bangor Finance Office.  www.bangor.ac.uk

Top of Message | Previous Page | Permalink

JISCMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


WWW.JISCMAIL.AC.UK

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager