JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for MUSEUMS-INFO Archives


MUSEUMS-INFO Archives

MUSEUMS-INFO Archives


MUSEUMS-INFO@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

MUSEUMS-INFO Home

MUSEUMS-INFO Home

MUSEUMS-INFO August 2006

MUSEUMS-INFO August 2006

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Gwasanaeth Gwybodaeth Amgueddfeydd - Hanfod Hanes: I'r Gymru fy dd

From:

"Whittaker, Carol (CyMAL - Aberystwyth)" <[log in to unmask]>

Reply-To:

Whittaker, Carol (CyMAL - Aberystwyth)

Date:

Mon, 14 Aug 2006 13:21:44 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (131 lines)

 <<...OLE_Obj...>> 
Hanfod Hanes: I'r Gymru fydd / History Matters: pass it onBeth yw Hanfod Hanes/History Matters?


Project cyhoeddus yw "Hanfod Hanes - i'r Gymru fydd" i godi ymwybyddiaeth a
chefnogaeth dros dreftadaeth Cymru. Arweinir y project gan yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth Cadw, Amgueddfa Cymru
a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, a bydd yn darparu cyfleoedd i ddathlu
treftadaeth a diwylliant amrywiol Cymru ac yn cynyddu ein dealltwriaeth o'r
hyn sy'n gwneud hanes yn werthfawr i bobl a'r hyn y dymunant ei drosglwyddo
i genedlaethau'r dyfodol. 

Bydd y dathliadau'n digwydd rhwng mis Gorffennaf a diwedd Hydref a bydd
cyfle i bobl fynegi eu cefnogaeth mewn amrywiol ffyrdd yn cynnwys gwisgo
bathodyn, llenwi cardiau post, ymweld gwefan benodol i ddangos fod hanes
yn bwysig iddynt a thrwy gymryd rhan mewn digwyddiadau Hanfod Hanes. Ar
ddiwedd y dathliad bydd cyfnod gwerthuso a fydd yn dadansoddi'r adborth a
dderbyniwyd drwy gyfrwng cardiau post ac arolygon, cefnogaeth sr y
cyfryngau a'r nifer o ymweliadau 'r wefan. Defnyddir y gwerthusiad hwn i
lunio themu treftadaeth a bydd yn ein galluogi i edrych ar dueddiadau
newidiol ym mhwysigrwydd hanes a sut mae hyn yn effeithio ar ein hamgyffred,
ein dull o reoli a'n gwarchodaeth o'r amgylchedd hanesyddol cyfan. 


Y buddion

Er mwyn i ni lwyddo i sicrhau bod pobl ledled Cymru yn cymryd rhan yn y
dathliad ein dymuniad yw estyn gwahoddiad i gyrff a grwpiau eraill i'n helpu
i godi ymwybyddiaeth ynglyn Hanfod Hanes a pham fod barn pobl mor bwysig,
gan mai'r cyrff a'r grwpiau hynny sy'n gweithio gyda chymunedau lleol fydd
yn ychwanegu gwerthu a nerth at y dathliad. Y nod yn syml yw cynyddu
ymwybyddiaeth pobl o ran hanes a threftadaeth ym mywydau beunyddiol pobl a
gallwch chithau hefyd fod yn rhan o hyn. Ein dymuniad yw sicrhau bod
cymaint phosibl o bobl yn hyrwyddo'r ffaith fod yr amgylchedd hanesyddol
yn fwy nag ymweliad am ddiwrnod yn unig. Mae'n bodoli o'n cwmpas i gyd mewn
cymaint o wahanol ffyrdd. Mae ein hanes yn ein helpu i ddeall o le yr ydym
wedi dod - yn unigol ac fel cenedl Gymreig. Mae'n sicrhau ysbrydoliaeth ar
gyfer syniadau ac atebion newydd i'r problemau a wynebir gennym heddiw yn
cynnwys dysgu o gamgymeriadau'r gorffennol. Ceir llu o fuddion cyhoeddus
drwy warchod ein treftadaeth Gymreig - dysgu, synnwyr o hunaniaeth, lles
ysbrydol, adferiad economaidd a ffyniant cymunedol. 


Sut allwch chi gymryd rhan?
 
Mae llawer o ffyrdd y gall eich corff neu eich grwp gymryd rhan, yn cynnwys
y canlynol: 

	*	dweud wrthym pam fod hanes yn bwysig i chi a beth hoffech
chi ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol - drwy ddulliau ymateb megis
cardiau post, llyfrau sylwadau ymwelwyr a ffurflenni adborth a geir ym
meddiannau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, safleoedd Cadw a safleoedd yr
Amgueddfa Genedlaethol ledled Cymru neu drwy fynd i'n gwefan ar
www.historymatterswales.org.uk <http://www.historymatterswales.org.uk> neu
www.hanfodhanes.org.uk <http://www.hanfodhanes.org.uk> 

	*	hyrwyddo'r project gyda chynulleidfaoedd sy'n bodoli eisoes
a rhai newydd yng Nghymru drwy ddigwyddiadau Hanfod Hanes, ac ychwanegu
gwerth at ddigwyddiadau a drefnwyd eisoes yn eich meddiannau, safleoedd ac
amgueddfeydd ledled Cymru.

	*	wisgo bathodyn i ddangos fod Hanes yn bwysig i chi a
rhannu'r rhain i ymwelwyr sy'n ymweld 'ch meddiant, eich safle neu eich
amgueddfa. 

	*	frandio eich digwyddiadau a drefnwyd eisoes fel rhai Hanfod
Hanes neu drwy gynllunio rhai newydd yn arbennig i gefnogi'r dathliad. 

	*	ddatblygu gweithgareddau arbennig, mentrau gwirfoddoli neu
ddysgu yn enw Hanfod Hanes.

	*	drwy gytuno i hyrwyddo'r dathliad HH drwy eich gwaith
cysylltiadau cyhoeddus, drwy gylchlythyrau a chyfleoedd eraill yn ymwneud
'r cyfryngau.

Beth allwn ni ei gynnig i chi

Gallwn eich darparu gyda'r deunyddiau hyrwyddo angenrheidiol i drefnu
digwyddiad llwyddiannus yn cynnwys cardiau post, blychau bathodynnau a
phosteri yn ogystal 'n logo Hanfod Hanes arbennig.

Hyrwyddir eich rhan ym mhroject Hanfod Hanes yn ganolog drwy ymgyrch
gyhoeddusrwydd cenedlaethol yn cynnwys cael eich gwahodd fel cefnogwr i
ddigwyddiad gwerthuso arbennig i'w gynnal yn y Flwyddyn Newydd.

Byddwch hefyd yn gallu defnyddio gwefan yr ymgyrch i roi cyhoeddusrwydd i
unrhyw ddigwyddiad perthnasol a gwaith eich grwp neu gorff.


Os hoffech dderbyn unrhyw wybodaeth bellach am Hanfod Hanes neu os hoffech
ein cefnogi i sicrhau llwyddiant i'r dathliad yna cysylltwch os gwelwch yn
dda :

Erika Kluge
Swyddog Polisi (Treftadaeth a Dysgu)
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru
Y Gyfnewidfa Lo
Sgwr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5EB

Ffn: 02920 662013
E-mail: [log in to unmask]
<mailto:[log in to unmask]>

 <<...OLE_Obj...>> 

The original of this email was scanned for viruses by the Government Secure Intranet (GSi) virus scanning service supplied exclusively by Energis in partnership with MessageLabs.

On leaving the GSi this email was certified virus-free.

Mae fersiwn wreiddiol y neges e-bost hon wedi'i sganio am feirysau gan wasanaeth sganio feirysau Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSi) a ddarperir yn arbennig gan Energis mewn partneriaeth MessageLabs.

Wrth i'r neges e-bost hon adael GSi, ardystiwyd nad oedd firws ynddi.

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

For help and support help@jisc.ac.uk

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager