JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for MUSEUMS-INFO Archives


MUSEUMS-INFO Archives

MUSEUMS-INFO Archives


MUSEUMS-INFO@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

MUSEUMS-INFO Home

MUSEUMS-INFO Home

MUSEUMS-INFO  August 2006

MUSEUMS-INFO August 2006

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Pwyllgor Achredu Amgueddfeydd / Museum Accreditation Panel

From:

"Cosson, Tom (CyMAL - Aberystwyth)" <[log in to unmask]>

Reply-To:

Cosson, Tom (CyMAL - Aberystwyth)

Date:

Wed, 23 Aug 2006 11:52:09 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (67 lines)

Achredu Amgueddfeydd: recriwtio aelodau'r Pwyllgor 2006 
Oherwydd bod rhai aelodau a gwblhaodd eu cyfnod gwasanaeth ar fin ymddeol,
mae MLA yn ceisio recriwtio aelodau newydd i'r Pwyllgor Achredu. Gofynnwyd i
CyMAL enwebu pobl fel aelodau newydd posibl. Mae Aelodaeth y Pwyllgor am
gyfnod o dair blynedd i ddechrau. Cynhelir cyfarfodydd yn swyddfeydd MLA yn
Llundain unwaith y mis, ond dim ond ar ychydig o Banelau bob blwyddyn y mae
aelodau yn eistedd arnynt. 

Mae gan CyMAL gopau o Gyfansoddiad y Pwyllgor Achredu a gwybodaeth am y
Pwyllgor, yn ogystal  disgrifiad o'r swydd a manyleb person ar gyfer
aelodau'r Pwyllgor. Os hoffech gael manylion pellach, neu gael eich ystyried
ar gyfer enwebiad, cysylltwch :

Jean Everitt, Cynghorydd Safonau 
CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru
Ffn: 01970 610228
e-bost: [log in to unmask]
Erbyn dydd Mawrth 5 Medi 2006 Museum Accreditation: recruitment of Committee members 2006 
MLA is seeking to recruit new members of the Accreditation Committee
following the forthcoming retirement of members who have completed their
terms of office. CyMAL has been asked to nominate people as potential new
members. Membership of the Committee is a three-year period initially, and
meetings are held at MLA in London on a monthly basis, although members only
sit on a few Panels each year. 

CyMAL has copies of the Constitution for the Accreditation Committee and
information on the Committee, together with a job description and person
specification for Committee members. If you are interested in receiving
further details, or putting your name forward for nomination, please
contact:
 
Jean Everitt, Standards Adviser
CyMAL: Museums Archives and Libraries Wales
Tel: 01970 610228
e-mail: [log in to unmask]
By Tuesday 5 September 2006 
Tom Cosson
Swyddog Casgliadau, Safonau a Hyfforddiant / Collections, Standards and
Training Officer
CyMAL : Amgueddfeydd Archifau a Llyfrgelloedd Cymru / CyMAL : Museums
Archives and Libraries Wales
Llywodraeth Cynulliad Cymru / Welsh Assembly Government

*Uned 10, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, SY23 3AH / Unit 10, Science Park,
Aberystwyth, SY23 3AH

> *01970 610 229
* [log in to unmask]
The original of this email was scanned for viruses by the Government Secure Intranet (GSi) virus scanning service supplied exclusively by Energis in partnership with MessageLabs.

On leaving the GSi this email was certified virus-free.

Mae fersiwn wreiddiol y neges e-bost hon wedi'i sganio am feirysau gan wasanaeth sganio feirysau Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSi) a ddarperir yn arbennig gan Energis mewn partneriaeth  MessageLabs.

Wrth i'r neges e-bost hon adael GSi, ardystiwyd nad oedd firws ynddi.

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager