JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives


WELSH-TERMAU-CYMRAEG@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG Home

WELSH-TERMAU-CYMRAEG July 2006

WELSH-TERMAU-CYMRAEG July 2006

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Re: **saqnet_filter*** Re: ATB: award-winning

From:

Ann Corkett <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 10 Jul 2006 11:55:54 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (312 lines)

Wedi clywed sion ynghylch ymarferion ar ei dir - ac ynghylch storio petrol 
ar ryw adeg enwog arall. Dim syniad a ydynt yn ddilys.
Ann
----- Original Message ----- 
From: "Mary Jones" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Monday, July 10, 2006 11:36 AM
Subject: Re: **saqnet_filter*** Re: ATB: award-winning


Os cofia i'n iawn, Ann, roedd yn destun 'sylw manwl' gan yr awdurdodau adeg
yr Arwisgo hefyd. Ydw i'n iawn? Gobeithio nad ydw i'n ei enwi ar gam!
Mary


-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ann Corkett
Sent: 10 July 2006 11:19
To: [log in to unmask]
Subject: **saqnet_filter*** Re: ATB: award-winning

Pabydd pibyr, dysgwr Cymraeg, ffrind i Saunders Lewis, perchennog plas
"Garthewin", Llanfairtalhaearn, sefydlydd Gwyl Ddrama Garthewin, dyn
diddorol iawn. Mae gan Hazel Walford Davies lyfr am yr Wyl. 'Dyn ni'n
nabod un o'i ferched.
Ann
----- Original Message ----- 
From: "Geraint Lvgreen" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Monday, July 10, 2006 10:35 AM
Subject: Re: ATB: award-winning


Ond mae o'n air handi dydi, os nad oes na air arall. Ac mi fedr pobol ddod i
arfer efo fo... dwi wedi gwneud! Does dim isio colli geiriau da!

Geraint

(ond dwi'm yn dallt - ella mai fi sy'n thic - pwy ydi R O F Wynne?)

----- Original Message ----- 
From: "Berwyn Jones" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Saturday, July 08, 2006 10:01 PM
Subject: Re: ATB: award-winning


Pwynt da. (Pwy yw R O Bryn, beth bynnag? Perthynas o bell i R O F Wynne,
tybed?) Mae'n ddigon posib bod 'arobryn' yn air sy'n gyfarwydd i
esiteddfotwyr ac ati ond yn ddierth i bobl lai breintiedig ...

Berwyn

----- Original Message ----- 
From: "Sin Roberts" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Saturday, July 08, 2006 12:09 AM
Subject: Re: ATB: award-winning


A oes unrhyw ansoddair teirsill neu fwy yn yr iaith Gymraeg nad yw
Geraint Jones wedi'i ddefnyddio yn ei golofn?

On 7 Gorff 2006, at 07:35, Berwyn Jones wrote:

> Yn ei erthygl ar td. 2 yn y rhifyn cyfredol o'r Cymro, mae Geraint Jones
> yn defnyddio'r gair 'arobryn' ddwywaith ...
>
> Berwyn
>
> ----- Original Message ----- From: "Sin Roberts"
> <[log in to unmask]>
> To: <[log in to unmask]>
> Sent: Friday, July 07, 2006 11:28 PM
> Subject: Re: ATB: award-winning
>
>
> Dw i'n dal mewn sioc ar l i 'nhad yng nghyfraith ddweud wrtha i bod
> y gaseg wedi cael cyw!
>
> Gyda llaw - roedd John yn sn am ryw broblem yn y system ddoe -
> rwy'n cael 5 neu 6 o'r negeseuon hyn ar y tro - rhyw dagfa yn rhywle.
>
> Hwyl
> Sin
>
> On 7 Gorff 2006, at 06:56, Puw, John wrote:
>
>> Roedd ffrind i mi (Gwyddeles) yn dweud am ei merch rai blynyddoedd yn
>> l pan symudodd y teulu i Nebo Llanrwst. Roedd hi'n enwi'r fenyw ac yn
>> yna'r gwryw cyfatebol. Roedd ei rhestr yn cynnwys buwch / tarw; dafad
>> / maharen (ysgol Capel Garmon! Ys dywed ffrind arall i mi o Ddinas
>> Mawddwy, am enw dwl ar hwrdd!!!!); iar / ceiliog.  Roedd ei brawd mawr
>> yn gwrando ac wedi cael llond bol ar y sylw oedd ei chwaer yn ei gael!
>> "So what's the male of Bitch?" gofynnodd. Basda'd oedd ateb y chwaer
>> fach.  Sori, af i nl fy nght!
>>
>>
>> -----Neges Wreiddiol-----/-----Original Message-----
>> Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and
>> vocabulary [mailto:WELSH-TERMAU- [log in to unmask]] Ar ran Ann
>> Corkett
>> Anfonwyd/Sent: 07 Gorffennaf 2006 14:28
>> At/To: [log in to unmask]
>> Pwnc/Subject: Re: award-winning
>>
>> Ymhellach i fy neges ddoe, bum yn Siop albin ym Mangor Uchaf y bore 'ma

>> a
>> chlywed gwraif yn dweud wrth y wraig y tu ol i'r cownter:
>> "the Shetland pony in the field had a baby last night" - the mind
>> boggles!
>> Ann
>> ----- Original Message -----
>> From: "Ann Corkett" <[log in to unmask]>
>> To: <[log in to unmask]>
>> Sent: Thursday, July 06, 2006 12:52 PM
>> Subject: Re: award-winning
>>
>>
>> 'Rwyf wedi cael yn union yr un sgwrs a dyn busnes o ddysgwr ym
>> Mhorthaethwy.
>> 'Roedd o wedi gofyn i Gymro am gyfieithiad o "award-winning"; y  Cymro
>> wedi
>> arddweud rhywbeth dros y ffon, y dysgwr wedi'i gopio'n anghywir, a
>> llawer o
>> daflenni wedi'u hargraffu'n anghywir. Awgrymais "arobryn" a chael
>> ganddo
>> fod y Cymro eisoes wedi son am y gair ond ei wrthod fel rhywbeth diarth.
>> "Gwobrwyedig" awgrymais wedyn, gyda chaniated - ond nid bendith - Bruce.
>> Beth yw pwynt bod a gair da am rywbeth a methu ei ddefnyddio?  Sut mae'r
>> broses yn gweithio bod geiriau'n cael eu colli fel hyn, ac eto mae
>> rhybeth
>> fel "Pwyllgor" yn cymryd ei le yn iawn? Mae 'ffrind' wedi'i  dderbyn yn

>> lle,
>> neu wrth ymyl 'cyfaill/cyfeilles', ond mae'n biti bod "partner" - a oedd

>> yn
>> ymwneud a partner busnes neu chwarae "bridge" - wedi disodli
>> "cymar/cymhares" yn llwyr. Ydy hyn yn ddiogi - neu ddymuniad ymwybodol i
>> fod yn llai pendant? Gallaf gofio arfer Cyngor Ceredigion o  ddefnyddio
>> "cymar/cymhares" ar wahoddiadau i ginio'r Cadeirydd flynyddoedd yn ol,
>> ond
>> 'dych chi byth yn ei glywed yn awr.
>>
>> Gyda llaw, tra bod gen i amser i fwydro, peidiwch a theimlo mai'r Gymraeg

>> yn
>> unig sy'n dioddef. Ydych chi wedi sylwi sut mae rhaglenni natur yn son

>> am
>> baby birds, baby sheep ayb, yn lle chicks, lambs ac ati? A dyma'r
>> rhaglenni
>> sydd i fod i addysgu pobl!
>>
>> Ann
>> ----- Original Message -----
>> From: "Huw Tegid" <[log in to unmask]>
>> To: <[log in to unmask]>
>> Sent: Thursday, July 06, 2006 12:31 PM
>> Subject: Re: award-winning
>>
>>
>> Mae'n ddrwg gen i - dyma l-nodyn i'r neges flaenorol. Cofnodir 150
>> enghraifft o 'Gwobrwyedig' ar Google - e.e.
>>
>>
>> http://www.wales.nhs.uk/sites3/docmetadata.cfm?
>> orgid=92&id=35329&pid=4026
>> Health Minister Visits Award-Winning Nurses
>>
>>
>> http://www.wales.nhs.uk/sites3/w-docmetadata.cfm?
>> orgid=92&id=35484&pid=12180
>> Y Gweinidog Iechyd Yn Ymweld Nyrsus Gwobrwyedig
>>
>>
>>
>> Fe'i dyfynnir yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru hefyd fel cyfieithiad o
>> 'prize-winning', neu air sy'n debyg i'r ymadroddion Cymraeg  'arobryn'
>> ac
>> 'wedi ennill gwobr'.
>>
>> Cofion gorau,
>>
>> Huw
>>
>>
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Discussion of Welsh language technical terminology and  vocabulary
>> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Sian Roberts
>> Sent: 06 July 2006 10:22
>> To: [log in to unmask]
>> Subject: Re: award-winning
>>
>> Doeddwn i ddim wedi clywed 'arobryn' tan o'n i yn y coleg - a dysgwr
>> gyflwynodd y gair i mi bryd hynny!
>> Wnes i ei ddefnyddio yn ddiweddar a daeth y cwsmer - sy'n Gymraes  eitha

>> sicr
>> ei Chymraeg - yn l ataf a gofyn ai camgymeriad oedd e.
>> Mae arna i awydd defnyddio "llwyddiannus" y tro hwn.
>>
>> --
>> No virus found in this incoming message.
>> Checked by AVG Free Edition.
>> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.9/382 - Release Date: 04/07/2006
>>
>>
>> -- 
>> No virus found in this outgoing message.
>> Checked by AVG Free Edition.
>> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.9/382 - Release Date: 04/07/2006
>>
>>
>>
>> -- 
>> No virus found in this incoming message.
>> Checked by AVG Free Edition.
>> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.8/380 - Release Date: 30/06/2006
>>
>>
>> -- 
>> No virus found in this incoming message.
>> Checked by AVG Free Edition.
>> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.8/380 - Release Date: 30/06/2006
>> Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  Mae

>> Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir
>> ar y rhyngrwyd yn ogystal 'u cynnwys.
>>
>> Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon.

>> Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i
>> gyrrodd wybod a dilwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu
>> ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatd fod yn anghyfreithlon.
>> Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol.
>> Diolch i chi am eich cydweithrediad.
>>
>> Heddlu Gogledd Cymru
>>
>> Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication.
>> North Wales Police monitor all Internet e-mail  activity and content.
>>
>> This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify
>> the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised

>> use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in

>> this document may not be official policy.  Thank you for you
>> co-operation.
>>
>> North Wales Police
>>
>>
>> Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  Mae

>> Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir
>> ar y rhyngrwyd yn ogystal 'u cynnwys.
>>
>> Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon.

>> Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i
>> gyrrodd wybod a dilwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu
>> ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatd fod yn anghyfreithlon.
>> Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol.
>> Diolch i chi am eich cydweithrediad.
>>
>> Heddlu Gogledd Cymru
>>
>> Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication.
>> North Wales Police monitor all Internet e-mail  activity and content.
>>
>> This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify
>> the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised

>> use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in

>> this document may not be official policy.  Thank you for you
>> co-operation.
>>
>> North Wales Police
>>
>
>
>
> -- 
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.9/382 - Release Date: 04/07/2006-- 
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.9/382 - Release Date: 04/07/2006


-- 
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.10/383 - Release Date: 07/07/2006


-- 
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.9.10/383 - Release Date: 07/07/2006

Top of Message | Previous Page | Permalink

JISCMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
December 1999
November 1999
September 1999
August 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


WWW.JISCMAIL.AC.UK

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager