The Disability-Research Discussion List

Managed by the Centre for Disability Studies at the University of Leeds

Help for DISABILITY-RESEARCH Archives


DISABILITY-RESEARCH Archives

DISABILITY-RESEARCH Archives


DISABILITY-RESEARCH@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

DISABILITY-RESEARCH Home

DISABILITY-RESEARCH Home

DISABILITY-RESEARCH December 2005

DISABILITY-RESEARCH December 2005

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Unusual Stage School / Ysgol Ddrama Anarferol

From:

Arts Disability Wales <[log in to unmask]>

Reply-To:

Arts Disability Wales <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 8 Dec 2005 16:55:28 -0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (103 lines)

(Fersiwn Gymraeg yn dilyn yr un Saesneg)
--------------------------------------------------------------------------------The Unusual Stage School - a dynamic new performing arts projectDisability Arts Cymru are looking for 12 people from all over Wales to take part in a residential stage school from the 13th to the 23rd of June 2006.The 11-day residential acting course takes place in Pembrokeshire at Clynfyw Countryside Centre, set in a beautiful accessible organic farm near the small village of Abercych, in-between Newcastle Emlyn and Cardigan. You will learn a variety of theatre skills, leading to a performance at Theatr Mwldan in Cardigan. The course will include:  a.. Acting Skills - how to put together a character, understand and deliver dialogue, be effective on stage, interact with other performers
  b.. Improvisation Techniques - ever watched Whose Line Is It Anyway? Learn how it's done
  c.. Devising Skills - explore how to put together a scene or scenes and create brand new characters and dialogue
  d.. Voice and Speech - develop your vocal skills as a performer
  e.. Mime and Movement - learn the rudiments of mime and how to make your body inhabit the characters you play
 

The Unusual Stage School is open to any Disabled person or Deaf person aged 18 or over living in Wales. You don't need previous theatre experience but you do need to be serious about performing. We'll provide a supportive, relaxed, friendly atmosphere and make sure that everyone's access requirements are met. You need to be enthusiastic, good at getting on with others and passionate about performing.

 

We're holding auditions around the country in early spring. And the course is free! Interested? Please contact us for an application pack.

 

Disability Arts Cymru, Sbectrwm, Bwlch Road, Fairwater, Cardiff CF5 3EF.
Tel & Textphone: 029 2055 1040, Fax: 029 2055 1036,
Email: [log in to unmask], Website: www.dacymru.com.
 

Closing date for applications: Tuesday 28th February 2006. 


--------------------------------------------------------------------------------


Yr Ysgol Ddrama Anarferol - Prosiect newydd a deinamig ym maes celfyddydau perfformio Rydym yn chwilio am 12 person o bob cwr o Gymru i gymryd rhan mewn ysgol ddrama breswyl rhwng 13eg a 23ain Mehefin 2006. Cynhelir y cwrs actio preswyl hwn yng Nghanolfan Cefn Gwlad Clynfyw yn Sir Benfro, mewn fferm organig braf a hwylus ger pentref bychan Aber-cuch, rhwng Castellnewydd Emlyn ac Aberteifi. Cewch gyfle i ddysgu amrywiol sgiliau theatr, a fydd yn arwain at berfformio yn Theatr Mwldan yn Aberteifi. Bydd y cwrs yn cynnwys...  a.. Sgiliau Actio - sut i lunio cymeriad, deall a chyflwyno deialog, bod yn effeithiol ar lwyfan, rhyngweithio gyda pherfformwyr eraill
  b.. Technegau Byrfyfyr - welsoch chi'r rhaglen Whose Line Is It Anyway? erioed? Dysgwch sut mae'u hefelychu.
  c.. Sgiliau Dyfeisio - dysgu sut mae llunio golygfa neu olygfeydd a chreu cymeriadau a deialog newydd sbon
  d.. Llais a Lleferydd - datblygu eich sgiliau lleisiol fel perfformiwr
  e.. Meimio a Symud - dysgu hanfodion meimio a sut mae gwneud eich corff feddiannu'r cymeriadau yr ydych yn eu chwarae 
 

Mae'r Ysgol Ddrama Anarferol yn agored i unrhyw berson Anabl neu berson Byddar 18 oed neu drosodd sy'n byw yng Nghymru. Does dim rhaid i chi fod phrofiad blaenorol ym maes theatr ond mae'n rhaid i chi fod o ddifrif am berfformio. Byddwn yn creu amgylchedd braf, cefnogol a chyfeillgar gan sicrhau y caiff anghenion pawb o ran mynediad / hygyrchedd eu diwallu. Mae'n rhaid i chi fod yn frwdfrydig, yn gallu magu perthynas dda gyda phobl eraill ac yn teimlo'n angerddol am berfformio.

 

Rydym yn cynnal clyweliadau ledled y wlad ddechrau'r gwanwyn. Ac mae'r cwrs am ddim! Diddordeb? Cysylltwch ni am becyn cais.

 

Celfyddydau Anabledd Cymru, Sbectrwm, Heol Bwlch, Y Tyllgoed, Caerdydd CF5 3EF.
Ffn / Ffn testun: 029 2055 1040, Ffacs: 029 2055 1036,
Ebost: [log in to unmask], Safle ar y w: www.dacymru.com.

 

Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau: dydd Mawrth 28ain Chwefror 2006.
________________End of message______________________

This Disability-Research Discussion list is managed by the Centre for Disability Studies at the University of Leeds (www.leeds.ac.uk/disability-studies). Enquiries about the list administratione should be sent to [log in to unmask]

Archives and tools are located at:
www.jiscmail.ac.uk/lists/disability-research.html

You can JOIN or LEAVE the list from this web page.
 

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager