JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for CONTEMP-HIST-ARCH Archives


CONTEMP-HIST-ARCH Archives

CONTEMP-HIST-ARCH Archives


CONTEMP-HIST-ARCH@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

CONTEMP-HIST-ARCH Home

CONTEMP-HIST-ARCH Home

CONTEMP-HIST-ARCH  December 2005

CONTEMP-HIST-ARCH December 2005

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

Invitation: Symposium on Archaeology and Society

From:

Cornelius Holtorf <[log in to unmask]>

Reply-To:

Cornelius Holtorf <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 15 Dec 2005 22:25:19 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (119 lines)

Symposium on Archaeology and Society at the Department of Archaeology and Ancient History, University of Lund, 26-27 January 2006

Invitation to all (with apologies for non-English text but the symposium is in Swedish too)!

+++

Arkeologi och samhälle

26-27 januari 2006

Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, Lunds Universitet
Kulturen i Lund

Lokal: Auditoriet på Kulturen

Arkeologi fascinerar många människor. Symposiet knyter an till detta stora intresse. Utgrävarna, kunskapen och förståelsen av materiella ting och berättandet både om forna tider och om vår egen tid ger oss olika bilder av vad arkeologi kan vara.
Vi står inför en framtid som utmanar till ett engagemang om kunskapsfrågor, pro&#64257;lering av ämnet arkeologi och kommunikation med olika intressegrupper i samhället. En viktig publikkontakt för vetenskapen är museerna. Den tredje uppgiften vid universiteten och en integrering i ett europeiskt utbildningssystem, den s.k. Bolognaprocessen ingår i vår diskussion om att arkeologin är fruktbar och efterfrågad även utanför den vetenskapliga diskursen. För oss handlar det att skapa en vassare humaniora som lyfter fram nya aspekter på vetenskapens innehåll och form. Vi inbjuder till föredrag och debatt om arkeologins roll i samhället.

+++

Program

Torsdagen den 26 januari

13.00 Kristina Jennbert: Inledning
13.15 Visas ett utsnitt ur Utgrävarna
Jonna Ulin: Att lansera en idé till TV
Mikael Hylin: Att producera Utgrävarna
15.00 Kaffe
15.30 Mats Burström: Från Utgrävarna till Kubakrisens arkeologi
Jes Wienberg: Arkæologi - oplysning, terapi eller moral
16.30 Diskussion om Utgrävarna och vad arkeologi kan vara.
Diskussionsledare Björn Magnusson Staaf
19.00 Kvällsbuffé i Antikmuseet

Fredagen den 27 januari

9.00 Anders Högberg: Arkeologi-frälsning för folket?
Mats Engström: En insikt i allmänhetens syn på arkeologi
10.00 Kaffe
10.30 Bodil Petersson: En resa i tiden
Berit Wells: OS och Antiken
12.00 Lunch
13.00 Cornelius Holtorf: Arkeologi som varumärke inom populärkultur
Louise Ströbeck: Forntid, fred, framtid
14.00 Kaffe
14.30-16 Debatt: Arkeologi och samhälle. En vassare humaniora? Vad vill
folket ha? Vad serveras? Vad vill arkeologerna?
Debattledare: Eva Rystedt
Debattinlägg: Mats Burström, Kristina Jennbert, Björn Magnusson Staaf,
Bozena Werbart, Pirkko Ukkonen

+++

Sammanfattningar

Jonna Ulin: Att lansera en idé till TV

Det nya med Utgrävarna är att det inte är ytterligare ett Tv program om arkeologi och dess verksamhet. Utan en Tv-serie där arkeologin tillsammansed människors minnen och berättelser används som redskap för att öppna upp platser som bär på historier om ’vanliga’ människor och allt det som vi alla lämnar efter oss.

Mikael Hylin: Att producera Utgrävarna

Om hur man bär sig åt för att producera ett tittarvänligt program, med kompromisser av olika slag.

Mats Burström: Från Utgrävarna till Kubakrisens arkeologi

Kan TV-mediet bidra till att utveckla det arkeologiska samtalet? Vilka är det som deltar i detta samtal? Och vad innebär det att bedriva arkeologi i ”allmänhetens tjänst”? Frågor som dessa leder snabbt vidare till frågor om kunskapssyn, expertroll och demokrati.

Jes Wienberg: Arkæologi - oplysning, terapi eller moral

Tre hensigter med arkæologi og dermed tre perspektiver på hvad arkæologi kan være: Hensigter og perspektiver som enten konkurrerer eller kompletterer hinanden.

Mats Engström: En insikt i allmänhetens syn på arkeologi

Vilka funktioner anser man att arkeologin fyller och kan fylla i dagens samhälle? Finns det skillnader mellan arkeologer och allmänhet om synen på vad arkeologi är och vad dess målsättningar består i? Diskussioner kring resultat av en inom- och utomvetenskaplig enkätundersökning.

Anders Högberg: Arkeologi - frälsning för folket?

Har arkeologi anspråk på frälsning av samtiden? Böcker om evolutionsbiologi, arkeologi och ursprung säljer bra. Hur ser arkeologins roll i samtiden ut i ljuset av dessa skrifters innehåll?

Bodil Petersson: En resa i tiden

En viktig ingrediens i engagemanget för det för&#64258;utna idag är en önskan att få en sinnlig och fysisk upplevelse, en längtan att möta och förstå föreställningen om en annan tid med sitt eget medvetande. Hur går det till? Möjligheterna utforskas.

Berit Wells: OS och antiken

En bärande tanke i organisationen av OS i Athen 2004 var anknytningen till antiken. Kulstötningen ägde rum på den antika stadion i Olympia och vid invigningen och avslutningen av spelen levandegjordes myter och &#64257;gurliga framställningar på antika föremål. I ett land där de antika monumenten är så påtagliga som i Grekland är det lätta att levandegöra det förgångna.

Cornelius Holtorf: Arkeologi som varumärke inom populärkultur

Arkeologi är ett starkt varumärke i samhället som bygger på bl a populära metaforer som äventyr och detektivarbete. Arkeologer är uppskattade inte för sina kunskaper om det för&#64258;utna men just därför att de gör en spännande arkeologi. Den professionella arkeologin bör bygga mer på arkeologins popularitet och inte kämpa emot den.

Louise Ströbeck: Forntid, fred, framtid

Arkeologisk kunskap om materiell kultur är grundläggande vid åtgärder för att undanröja väpnade hotbilder, och för folkhälsoarbete i rustningstider.

+++

Anmälan till symposiet (deltagande är gratis) och anmälan till
kvällsbuffén (150:-) till Majliss Johnson senast 20 januari.
Anmälan är bindande.

Institutionen för Arkeologi och Antikens historia
Lunds universitet
Sandgatan 1
223 50 Lund
[log in to unmask]
Kvällsbuffé 150:- betalas vid ankomsten

+++

Any questions?
Kristina Jennbert <[log in to unmask]>
Cornelius Holtorf <[log in to unmask]>

-----
Cornelius Holtorf
Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet
http://members.chello.se/cornelius

Top of Message | Previous Page | Permalink

JiscMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003


JiscMail is a Jisc service.

View our service policies at https://www.jiscmail.ac.uk/policyandsecurity/ and Jisc's privacy policy at https://www.jisc.ac.uk/website/privacy-notice

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager