JiscMail Logo
Email discussion lists for the UK Education and Research communities

Help for CONTEMP-HIST-ARCH Archives


CONTEMP-HIST-ARCH Archives

CONTEMP-HIST-ARCH Archives


CONTEMP-HIST-ARCH@JISCMAIL.AC.UK


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

CONTEMP-HIST-ARCH Home

CONTEMP-HIST-ARCH Home

CONTEMP-HIST-ARCH  July 2005

CONTEMP-HIST-ARCH July 2005

Options

Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe

Log In

Log In

Get Password

Get Password

Subject:

100 Years in Boxes: As Worlds Fall Apart (fwd)

From:

AAPiccini <[log in to unmask]>

Reply-To:

AAPiccini <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 12 Jul 2005 13:44:13 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (133 lines)

---------- Forwarded Message ----------
Date: 12 July 2005 12:33 +0100
From: cpr <[log in to unmask]>
To: [log in to unmask]
Subject: 100 Years in Boxes: As Worlds Fall Apart


Ceredigion Museum and the Centre for Performance Research (CPR)
Present


Friday 22 and Saturday 23 July, 8pm
Ceredigion Museum

100 Years in Boxes: As Worlds Fall Apart
A performance/ installation created and directed by Richard Gough

While stands the Coliseum, Aberystwyth shall stand;
When falls the Coliseum, Aberystwyth shall fall;
And when Aberystwyth falls -- the world.

(After Childe Harold's Pilgrimage by Lord Byron,)

The Colosseum of ancient Rome is in ruins today but its former glory can
still be imagined. The Coliseum of contemporary Aberystwyth is glorious
and celebrates its first centenary but its ruins can still be imagined.

In the Colosseum contests were staged between gladiators and between
people and animals and the vast arena could be flooded for mock sea
battles. In the Coliseum today miniature skirmishes, like fights and
dance, take place between people and objects and for these two evenings of
100 Years in Boxes: As Worlds Fall Apart, the secret life of objects is
revealed, the cabinets are opened, chaos unfolds.

Taking the centenary both as thematic springboard and celebratory focus,
this unusual event will be part-installation, part-promenade and
part-performance; a fabulous, partially-edible installation, responding to
the spaces, exhibitions and displays of the Ceredigion Museum.

100 Years in Boxes: As Worlds Fall Apart will inhabit and subvert the
corridors and galleries of the museum, stirring the dark waters of the
past and creating a 'ghost train' of hauntings and evocations; a promenade
through the Coliseum, encountering fragments, figments and absences,
taking inspiration from the world of surrealist artist Joseph Cornell.


Tickets
01970 622133
01970 63308
www.thecpr.org.uk

7 (5 concs)


Amgueddfa Ceredigion a'r Centre for Performance Research (CPR)
yn Cyflwyno


Gwener 22 a Sadwrn 23 o Orffennaf, 8pm
Amgueddfa Ceredigion

100 Years in Boxes: As Worlds Fall Apart
Perfformiad/ mewnosodyn a grwyd ac a gyfarwyddwyd gan Richard Gough

While stands the Coliseum, Aberystwyth shall stand;
When falls the Coliseum, Aberystwyth shall fall;
And when Aberystwyth falls -- the world.

(Ar l Childe Harold's Pilgrimage gan yr Arglwydd Byron,)

Mae Coliswm Rhufain yr henfyd yn adfeilion heddiw ond eto gallwn
ddychmygu ei ogoniant gynt. Mae Coliswm Aberystwyth yr oes sydd ohoni yn
ogoneddus ac mae'n dathlu ei ganmlwyddiant ond eto gallwn ddychmygu ei
adfeilion.

Yn y Coliswm llwyfennid gornestau rhwng gladiatoriaid a rhwng pobol ac
anifeiliaid a gellid boddi'r arena enfawr ar gyfer brwydrau mr cogio. Yn
y Coliswm heddiw bydd mn sgarmesoedd, fel brwydrau a dawns, yn digwydd
rhwng pobol a phethau ac am y ddwy noson yma o 100 Years in Boxes: As
Worlds Fall Apart, dadlennir bywyd cudd pethau, agorir y cabinetau, mae
hi'n mynd yn annhrefn.

Gan gymryd y ganrif yn sbringfwrdd thematig ac yn ganolbwynt dathlu ill
dau, bydd y digwyddiad anarferol yma'n rhan-fewnosodyn, yn rhan-bromend
ac yn rhan-berfformiad; yn fewnosodyn bendigedig, rhannol-fwytadwy, yn
ymateb i fannau, arddangosfeydd a sioeau Amgueddfa Ceredigion.

Bydd 100 Years in Boxes: As Worlds Fall Apart yn cyfaneddu ac yn gwyrdroi
coridorau ac orielau'r amgueddfa, gan gyffroi dyfroedd duon y gorffennol a
chan greu 'trn bwganod' o ysbrydion yn cerdded a chonsuriadau; promend
trwy'r Coliswm, yn taro ar ddernynnau, rhithiau ac absenoldebau, a
ysbrydolwyd gan fyd yr artist swrreal Joseph Cornell.Tocynnau
01970 622133
01970 633088
www.thecpr.org.uk


7 (5 consesiynau)
Melissa Dunne
Projects Assistant
Centre For Performance Research
6 Science Park
Aberystwyth
Wales
SY23 3AH

Tel: +44 (0) 1970 622133
Fax: +44 (0) 1970 622132
Email: [log in to unmask]
Web: www.thecpr.org.uk

For the Curious...Opening up Worlds of Performance

---------- End Forwarded Message --------------------------------
Dr A A Piccini
Department of Drama: Theatre, Film, Television
University of Bristol
Cantocks Close, Woodland Road
Bristol BS8 1UP
T: +44 0117 954 5472
E: [log in to unmask]

Top of Message | Previous Page | Permalink

JISCMail Tools


RSS Feeds and Sharing


Advanced Options


Archives

April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003


WWW.JISCMAIL.AC.UK

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager